Friday, November 18, 2016

Öhöm hum hum ursäkta mig för jag har nåGONting att säga

Jag tykär det e skåjig med meniskor
med meniskor
det är skåjigt
ibland

No comments: