Thursday, November 12, 2015

Och så slår det en...

...man hade järnbrist redan i somras, då man förra gången var vid röda korsets central och försökte erbjuda sitt odugliga blod. Har man ätit järntabletter sedan dess? Nå nej.

No comments: