Friday, July 01, 2011

Att vänta på åska

Det här med att vänta på åskan som aldrig kommer är en aktivitet som skuffar undan alla andra aktiviteter. När man väntar på att det ska börja åska kan man inte göra något annat. Att vänta på åskan är en aktivitet i sig.

No comments: