Tuesday, September 01, 2009

Meanwhile the president is taking a bath...


...och får en halvsida i HBL.
En svagt kylig vind drar genom vikens träd denna sista sommarkväll. /.../ om ett tag får hon också dra av sig T-tröjan och glida ner i vattnet som speglar marschallerna på bryggan.


How poetic! You would have wished this was some kind of bad joke, but it isn´t. This is how the news are nowadays.

No comments: