Sunday, February 19, 2017

Ge er, föräldrar!

Om det är något jag har lärt mig här i min barnlösa tillvaro, så är det att barnen alltid vet mest, i en familj. Barnen är smartare! Det är bara att ge er. Barnen kommer alltid att föra den mest klarsynta diskussionen, när det handlar om er som familj. Om ni inte visste det redan, så kommer det kanske som en påminnelse. They will always know better than you.

No comments: