Friday, January 27, 2017

Elegi till en röksvamp

Du kom över hav, över himlar du flög
i packningen ruvade du, loj och trög
Ej anade du livets öden och spratt
att hemmet dig sökte från norrklotets natt

I månader sju eller något ditåt
jag följde din livscykels pompa och ståt
Om dagen du vilade långsynt och blek
på kvällen du lyste som ett diskotek

Så kommo en vind, ja vi säger väl så
och där fanns väl ingen som sa "passa på"
och rätt som det var du i sladdarna hängde
förskräckt och förbryllat du dängde och flängde

Jag sträckte fram handen, sa "hur är det fatt"
och rörde vid sladdarna, aj sicken fåntratt!
och du sade "poff"och skjöt ut en raket
jag visste att nu allting på sig sket

Och proppen den väste och datorn sa pang
jag anade oråd av största falang
Jag trodde med ens att vi alla fått spader
men datorn var oskadad: Joakim var glader

Och där låg du svartbränd och död i min hand
ditt ljus, ditt bagage uti himmelens land
En röksvamp med sorghatt du omvandlats till,
jag tittade på dig med vidgad pupill

Ack å, vilket skådespel, ack o, vilken sörja
I rök gick du opp, eländiga smörja!
Nu natten sig mörk och kuslig sänker
där du från ditt hörn ej mer blänker


No comments: