Wednesday, December 07, 2016

Får man sova nu?

Jag borde:

- gå in på det där bankkontot och gå igenom hur mycket pängs jag sist och slutligen har fått för julkalendern, samt dra av de där eurosarna för välgörenhet. Har tänkt att det får bli kvinnobanken, för att investera i kvinnor är som att investera i framtiden, så var det sagt.
- jobba (musik)
- jobba (skriva)
- jobba (rita)

Jag orkar ingenting. Får man stänga av nu, som muminfamiljen? Får man sova nu?

No comments: