Sunday, October 23, 2016

Inktober #23: "slow"

Antar att den här bilden har den pissigaste upplösningen ever, eftersom jag försökt försköna den i instagram.
Hur som helst: temat är "slow" och jag skulle göra en snigel, men det blev en...
ja, en hjorgel,
hihi hoho haha
all den här humorn tar livet av mig.

No comments: