Wednesday, October 19, 2016

Inktober #19: "flight"

Vi har bråttombråttom, ska till Borgå. Ojoj välsigne oss. Harald ska i vinteride.

No comments: