Monday, October 24, 2016

Baka era fakking kex,
upplev er barndom pånytt
era tråkmånsföräldrar

No comments: