Saturday, September 17, 2016

Runometer kring en svamp


Fåntratt du fagran lamellan,
står du här allen om kvällan?
Säg mig svamp, hur sku det vara,
att till mitt
om natten fara?

Fungi, full av fägring fager
skiner skirt av skönhets dager
Tokig är jag, full av fanskap
vandrar kring i längtans landskap

Om vår sol sig nedåt sänktes
ner bland spadar, spott och spränggods
hade jag din visa sjungit
tills din hatt hade utsprungit

Toka, du bestörta spore
om din visdom större vore
hade du i godhet handlat
också mig till svamp förvandlat

No comments: