Tuesday, June 07, 2016

"18 minuter till hemmet"

Stötte på en sån här idag: en app som tar trafik och sånt i betraktande och räknar ut snabbaste vägen hem. Ertappade mig själv med att sitta och stirra på texten 18 minuter till hemmet. Det är nånting djupt poetiskt i det där. Platsen du befinner dig på är enligt appen per definition inte den plats du vill vara på, alltså tar appen för givet att du vill nån annanstans, dvs hem, och så räknar den ut hur lång tid det tar tills du når målet, hemmet. Är det inte dit vi alla vill, dvs hem?

Nu börjar jag säkert snart och gråta, och har inte ens PMS.

No comments: