Thursday, April 07, 2016

Circle of Life

Dagen inleddes genom att gråtsjunga sig igenom Circle of Life som karaokevideo. Det går bra nu.

No comments: