Thursday, March 31, 2016

Genus i Borgåmusiken

Stöter på en juttu om en borgåkör, kvinnlig kör med kvinnlig dirigent. Och ja, så har de slagit sig i lag med två manliga arrangörer, en manlig koreograf, en "specialinkallad" manlig pianist, ett band som består av män samt en manlig "rockstjärna" som gästartist. Det här är ju Borgå, por favor. Man har en duktig kvinnlig kör men så ska man ta in lite extra förstärkning och bli ännu bättre genom att få "proffs" dit, dvs karlar som har specialkunskaper eller kan spela instrument. Ingenting har tydligen förändrats på 20 år. Och jo, ähum, glömde att påpeka att de också har en frisör och en maskör. Är de också män? Nej, de är naturligtvis kvinnor.
Hallå, kvinnor kan faktiskt annat än sjunga, mejka och frisera.

No comments: