Saturday, March 26, 2016

Ensamhetsbehovet

Jag frågar J om han någonsin har träffat nån med lika stort ensamhetsbehov som jag.
Han svarar: "Jo, mig själv."
Det är fint när det funkar.

No comments: