Saturday, June 06, 2015

Inkomstutjämnande politik och att hjälpa varandra

Det har igen varit ganska mycket tal om de romska tiggarna efter J Björkqvists utmärkta artikel om ämnet i fråga, Europas utstötta (hittar tyvärr inte nån fungerande länk just nu). Även klarsynta Liisa uppmärksammade artikeln i sin kolumn, i vilken hon uppmuntrar alla att ge pengar till de tiggande romerna, eftersom de faktiskt behöver pengar att skicka hem till sina barn osv, det är fullständig kris detta handlar om.

Jag tycker att tanken på att alla vi välgödda finländare ska vara med och ge av vårt överflöd är helt riktig och totalt motiverad i ett sånt här skede då inget verkligen tycks förändras åt det bättre hållet när det kommer till romernas situation. TROTS DETTA vill jag påpeka det här som jag alltid påpekar när det kommer till den här saken: man ska inte tro att problemet med tiggare löser sig pga "människans godhet" eller liknande, det behövs även en aktiv inkomstutjämnande politik och en vettig resursfördelning för att detta problem ska kunna åtgärdas. Jag tycker att den här tanken på att vanliga mänskor ska ta itu med problem som egentligen kunde lösas genom en vettig politik börjar synas och höras mer och mer för varje år som går; det är väl ett resultat av att vi tappar mer och mer tilltro till politiker och deras beslut kanske, och börjar fixa saker på egen hand istället. Jag vill bara påpeka att det inte är så det ska gå till, och det finns ännu mycket vi kan göra för att sätta press på vår regering och andra regeringar i Europa. Det är DERAS uppgift att se till att det görs något för att hjälpa romerna, det är inte enskilda människors uppgift! Förändras inte det här snart så har vi här ett nytt Amerikatt i vilket hälsovård bara är till för dom som har råd och frivilliga sätter ner sin själ och sitt hjärta för att hjälpa de som de hinner med, varefter de hyllas som hjältar. Jättekiva.

No comments: