Saturday, November 08, 2014

Mer silver: Champinjon burk

"Fixa till en champinjon burk till pennburk med tejp och mascara" Vad trev ligt med champinjon burkar, ditt skriv bord blev sä kert jätte myc ket mer levan de när den där burken ock så fick nytt liv.

No comments: