Tuesday, October 02, 2012

Hörselhallucinationer

Nej, nu har det gått så långt att jag hör musik som inte finns. Hör typ en fagott som opponer spelar en oktav och sen neråt en kvart. Analysera det, Pythagoras! Jag måste till och med föra högtalarna till örat för att se om det var dom som av nån anledning spelade, men nej. Det här är lite skrämmande. Om nån undrar, så är det B - B - F.

1 comment:

Situationsdiktaren said...

Intressant form av tinnitus! Men tack bara. Nu hör jag den också. Är dock inte säker på tonart. Kotten har stuckit iväg med stämgaffeln.