Saturday, July 07, 2012

Marknadsundersökningar: tro aldrig på dem.

Här frågas det hur starka känslorna "ei mitään" var efter att jag såg en reklam.

No comments: