Thursday, April 12, 2012

Who are you?

Den sannfinländska riksdagsledamoten James Hirvisaaris assistent Helena Eronen föreslår obligatoriska märken som kunde bäras på ärmen för utlänningar som bor i Finland. Märket kunde informera polisen om personens etniska bakgrund, och polisen skulle då inte behöva fråga om deras identitet, skrev Eronen i en blogg i tidningen Uusi Suomi.
JA FÖR DET ÄR JU SÅ FÖRBANNAT JOBBIGT ATT FRÅGA FOLK VARIFRÅN DOM KOMMER OCH VEM DOM ÄR.

No comments: