Friday, November 04, 2011

Revolutionsbarn

Föreläsning. Vi talar om sägner och alla olika kategorier. Känner nån till ett exempel på trosutsagor? Nä. Ingen vet. Trötta folkloristikstuderande tittar ner i bordet. Ingen diskussion idag. Ingen har några exempel. Föreläsaren fortsätter. På bordet, symboliskt; en penal med texten Children of the Revolution. Jag vill fnissa. Är Children of the Revolution en drink? Vi är folkloristikstuderande. Det är vi som studerar allt det här om vad texter säger om människor, budskap på T-shirts, vessadörrar, penaler. Bla bla. Och så är vi bara Children of Apathy med helt fel penal.

No comments: