Thursday, September 22, 2011

Akademia

Professorn berättar att man i akademin nu har bestämt sig för att det ska sluta kopieras. Nu ska det PDF:as! Varje elev ska scanna in det hen önskar kopiera, samt skicka det till sin egen e-post. Problem blir det när man ska skicka till sig fler än tio sidor, då blir nämligen filen allt för stor. Men det här är helt enkelt saker som man ännu inte kan tala om i det här skedet. Nu ska man ta ställning till huruvida någon manuellt ska införa alla studerandes e-postadresser i kopieringsmaskinen, eller huruvida varje studerande skilt för sig ska knappra in sin e-postadress vid behov. Den nya amanuensen får till uppgift att skriva en manual för hur man använder det nya scanningssystemet. Först ska hon få introduktion av intendenten. Någon undrar när musikvetenskapen ska flytta och får till svar att vi ju redan har flyttat, att det bara inte märks rent praktiskt ännu. Officiellt finns vi i Arken, men allt vi gör händer fortfarande i Sibbe. Det är väl helt naturligt.

No comments: