Monday, August 15, 2011

För knackkorvens del

"Näringsstyrelsen har fastställt de nya priserna för de fyra vanligaste korvsorterna. Lördagskorven blir 60 penni dyrare, det nya kilopriset är 21 mark. Ett kilo länkkorv blir 50 penni dyrare per kilot (17,80), för knackkorvens del är höjningen 90 p/kg (28,40). Baconkorvens kilopris höjs med 80 penni till 26 mk 60 p."
Borgåbladet, 9.9.1981

No comments: