Tuesday, July 14, 2009

Vestfyns Medeklub



Kan vi anta att det är mest män som är medlemmar i Vestfyns Medeklub?

1 comment:

pia said...

hahahahahahahahaha!!!!